Διεύθυνση: Σωρού 3-5, Μαρούσι

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΒΗΤΗ

Η OSTEOSTRONG ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ ΙΙ

Υπάρχουν πολλές αποδεδειγμένα ασφαλείς προσεγγίσεις για τη θεραπεία του Διαβήτη Τύπου ΙΙ και της δυσλειτουργίας του μεταβολισμού. Ευτυχώς, οι διαφορετικές αυτές προσεγγίσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό μεταξύ τους. Ωστόσο, όταν κρίνονται ως μονοθεραπείες, η OsteoStrong αποδίδει καλύτερα από τα υπόλοιπα πρότυπα περίθαλψης ως προς τη μείωση της HbA1c (μακροπρόθεσμη μέτρηση γλυκόζης αίματος).

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ ΙΙ

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ Ο ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙ

Ο διαβήτης τύπου ΙΙ (T2D) και ο προδιαβήτης, γνωστός επίσης ως μεταβολική νόσος, προσβάλλουν 60 εκατομμύρια Ευρωπαίους (World Health Organization).

ΚΟΣΤΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Το κόστος της θεραπείας υπερβαίνει τα $322 δισεκατομμύρια ετησίως.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ & ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ

Το 20% του συνόλου των δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη αφορούν τη μεταβολική νόσο.