Διεύθυνση: Σωρού 3-5, Μαρούσι

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το παρόν κείμενο είναι ενημερωτικό για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων που καταχωρείτε, συμπληρώνοντας στην Ιστοσελίδα της OsteoStrong Greece (https://osteostrong.gr/discovery-session/) την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την δοκιμαστική συνεδρία OSTEOSTRONG®.

 

 • Υπεύθυνος Επεξεργασίας

 

Η επιχείρηση με την επωνυμία «OSTEOFIT Α.E.», με έδρα το Μαρούσι Αττικής, οδός  Σώρου 3-5, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25, είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας για κάθε επεξεργασία που πραγματοποιείται κατά την διαχείριση των πληροφοριών που έχετε εισάγει κατά τη συμπλήρωση της φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Για περισσότερες πληροφορίες ή προκειμένου να ασκήσετε κάθε δικαίωμά σας επί των προσωπικών δεδομένων που παραχωρήσατε, μπορείτε να απευθύνεστε στην «OSTEOFIT Α.E.» 

Έδρα: Σώρου 3-5, Μαρούσι, 151 25, Αθήνα,

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +30 210 6179265

Email: info@osteostrong.gr

 

 • Σκοπός επεξεργασίας – δοκιμαστική συνεδρία OSTEOSTRONG® – Επικοινωνία και προώθηση ενημερωτικού υλικού

 

Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που καταχωρείτε στη σχετική πλατφόρμα είναι :

Α) Η οργάνωση από εμάς της δοκιμαστικής συνεδρίας που δηλώσατε ότι επιθυμείτε να λάβετε και η επικοινωνία μας μαζί σας  για τον προγραμματισμό της. Β) Η αποστολή σε εσάς ενημερωτικού υλικού μέσω e-mail σχετικά με τη λειτουργία και τις υπηρεσίες που προσφέρει η επιχείρηση μας, σε συνάφεια με την σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους σας – newsletter.

Γ) Η αποστολή σε εσάς ανωνυμοποιημένα ενημερωτικού υλικού μέσω του τηλεφωνικού σας αριθμού (και μέσω εφαρμογών μηνυμάτων κειμένου, sms/viber και λοιπών συναφών εφαρμογών) σχετικά με τη λειτουργία και τις υπηρεσίες που προσφέρει η επιχείρηση μας, σε συνάφεια με την σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους σας.

 

 • Προσωπικά δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία 

 

Σε συνάφεια με τους παραπάνω σκοπούς επεξεργασίας σας ζητούμε να εισάγετε ορισμένες πληροφορίες στην εν λόγω φόρμα, οι οποίες διαχωρίζονται με βάση την αναγκαιότητα τους για την καταχώρηση της φόρμας σε υποχρεωτικά και προαιρετικά. 

Α. Δεδομένα που αφορούν τη δοκιμαστική συνεδρία

Υποχρεωτικά Προσωπικά Δεδομένα

 1. i) Ονοματεπώνυμο
 2. ii) Τηλέφωνο επικοινωνίας

iii) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

Επεξεργαζόμαστε τα υποχρεωτικά προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να προγραμματίσουμε την δοκιμαστική συνεδρία που σας ενδιαφέρει.

Προαιρετικά Προσωπικά Δεδομένα

 1. i) Επιθυμητή ώρα επικοινωνίας
 2. ii) Χώρα 

iii) Οφέλη της OsteoStrong® που σας ενδιαφέρουν

 1. iv) Άλλες πληροφορίες που επιθυμείτε να γνωρίζουμε προτού επικοινωνήσουμε μαζί σας (π.χ. ασθένεια, ιατρικό ιστορικό, κλπ)

Επεξεργαζόμαστε τα προαιρετικά προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε για να εκτιμήσουμε καλύτερα τις ανάγκες σας και προκειμένου να προσαρμόσουμε τις υπηρεσίες της OsteoStrong® στο πεδίο του ενδιαφέροντος σας, καθώς και για να διαμορφώσουμε καλύτερα την επικοινωνία μας μαζί σας.

Β. Δεδομένα που αφορούν την εγγραφή σας στο e-Newsletter

Χρησιμοποιούμε αποκλειστικά (ανωνυμοποιημένα) τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να σας στέλνουμε το e-Newsletter και τις ενημερώσεις της εταιρίας μας.

Γ. Δεδομένα που αφορούν την εγγραφή σας στην υπηρεσία text messaging (μηνυμάτων κειμένου).

Χρησιμοποιούμε αποκλειστικά (ανωνυμοποιημένα) τον τηλεφωνικό αριθμό που μας έχετε υποδείξει για να σας στέλνουμε μέσω εφαρμογών text messaging (ενδεικτικά sms/viber/messenger) τις ενημερώσεις της εταιρίας μας για νέες δράσεις, υπηρεσίες και προϊόντα.

 

 • Χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων

 

Α. Τα προσωπικά δεδομένα, που καταχωρείτε στην φόρμα ενδιαφέροντος για τον ανωτέρω υπό 2.Α. σκοπό, που αφορούν την δοκιμαστική συνεδρία, διατηρούνται στο αρχείο της OstreoStrong για χρονικό διάστημα 6 μηνών από την υποβολή της φόρμας. Μετά το πέρας του εν λόγω χρονικού διαστήματος, τα δεδομένα διαγράφονται οριστικά από το αρχείο μας.

Β. Τα προσωπικά δεδομένα, που καταχωρείτε στην φόρμα ενδιαφέροντος για τους ανωτέρω υπό 2.Β. και 2.Γ. σκοπούς, που αφορούν την αποστολή σε εσάς ενημερωτικού υλικού (Ανωνυμοποιημένη ενημέρωση με τη χρήση του τηλεφωνικού σας αριθμού ή/και e-mail/e-newsletter) σχετικά με τη λειτουργία και τις υπηρεσίες που προσφέρει η επιχείρηση μας, διατηρούνται στο αρχείο της OSTEOFIT Α.E. όσο χρονικό διάστημα παραμένετε εγγεγραμμένοι στη λίστα αποδεκτών μας και τα διαγράφουμε σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής σας. 

Νομική Βάση για την επεξεργασία – Συναίνεση – Δήλωση συγκατάθεσης

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 α) του ΓΚΠΔ. 

Επιλέγοντας την επιλογή «ΣΥΝΑΙΝΩ» σε κάθε ένα από τα πεδία (κουτιά) επιλογής (Α. Δοκιμαστική συνεδρία εγγραφής, Β. Εγγραφή στο e-Newsletter, Γ. Εγγραφή σε υπηρεσίες text messaging), ως Υποκείμενο των δεδομένων, δηλώνετε ρητά και χωρίς επιφύλαξη, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1α του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, ότι αφού ενημερωθήκατε επαρκώς με σαφή και κατανοητό τρόπο σχετικά με την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Osteofit A.E., με την ιδιότητά της ως Υπευθύνου Επεξεργασίας, δίνετε τη ρητή συγκατάθεσή σας ως νομική βάση για την εν λόγω τήρηση και επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων

 

 • Κοινοποίηση και διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων

 

Δεν προβλέπεται κοινοποίηση και διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους. Αυτό είναι δυνατό να συμβεί μόνο σε περιπτώσεις που το επιβάλλει ρητά ο νόμος.

 

 • Δικαιώματα αιτούντος

 

Βασιζόμαστε πάντοτε στη συγκατάθεσή σας για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα που μας δίνετε έτσι ώστε να λαμβάνετε τις αναζητηθείσες υπηρεσίες από εμάς καθώς και τα ηλεκτρονικά ενημερωτικά μας δελτία και τα νέα μας. Ωστόσο, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, με αποτέλεσμα να διαγράφονται τα στοιχεία σας.

Επιπλέον, έχετε τα δικαιώματα πρόσβασης στα δεδομένα σας, διόρθωσής τους αν είναι ανακριβή ή ελλιπή, διαγραφής εφόσον ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, περιορισμού της επεξεργασίας υπό προϋποθέσεις, καθώς και υποβολής καταγγελίας. Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Osteofit A.E. (παραπάνω υπό στοιχείο 1) 

 1. Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες για την επεξεργασία των δεδομένων σας και για τα αντίγραφα που τηρούνται στο αρχείο.
 2. Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να ζητήσετε να διορθωθούν λάθη, ανακρίβειες ή ελλείψεις στα δεδομένα που καταχωρίσατε.
 3. Δικαίωμα διαγραφής: Μπορείτε να ζητήσετε να διαγραφούν τα στοιχεία σας από το Μητρώο.
 4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Μπορείτε να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των δεδομένων σας, σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειάς τους, καθώς και σε περίπτωση που τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον αρχικό σκοπό, αλλά για νομικούς λόγους δεν μπορούν ακόμη να διαγραφούν. 
 5. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, εάν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που επιβάλλουν την συνέχιση της επεξεργασίας και υπερισχύουν των δικαιωμάτων και συμφερόντων που επικαλείστε, μπορούμε να αρνηθούμε αιτιολογημένα την εναντίωσή σας.  

Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθείτε από την απάντηση επί του αιτήματός σας ή θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων  παραβιάζει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα, τηλ. 2106475600, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: contact@dpa.gr)