Διεύθυνση: Σωρού 3-5, Μαρούσι

ΣΥΣΤΗΜΑ SPECTRUM

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ OSTEOSTRONG: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ SPECTRUM (ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΘΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ)

Η OsteoStrong χρησιμοποιεί το σύστημα Spectrum για να προσφέρει πρωτόγνωρα αποτελέσματα. Το Spectrum είναι το πρώτο μιας νέας κατηγορίας μηχανημάτων που ονομάζονται Ρομποτικά Συστήματα Μυοσκελετικής Ανάπτυξης (RMDS).

Το Spectrum είναι μια εφεύρεση του “πατέρα” της Οστεογονικής Φόρτισης Dr. John Jaquish, PhD. Ο Dr. John Jaquish είναι ο Επικεφαλής Επιστημονικός Σύμβουλος της OsteoStrong και συγγραφέας του τόμου Osteogenic Loading. Ο Dr. Jaquish είναι τακτικός ομιλητής στο Παγκόσμιο Συνέδριο για την Οστεοπόρωση και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του αμερικανικού οργανισμού για την υγεία των οστών (American Bone Health). Η συμβολή του στην OsteoStrong και, κατ΄επέκτασιν, στην προσφορά αυτής τεχνολογίας στο ευρύ κοινό είναι ανεκτίμητη.

Έρευνες δείχνουν ότι το ερέθισμα που απαιτείται για την ενεργοποίηση της οστεογένεσης (αύξηση του υγιούς οστικού ιστού) είναι ίσο με 4,2 φορές το σωματικό βάρος του ατόμου. Για πολλούς, η επίτευξη αυτού του επιπέδου ερεθίσματος χωρίς το Σύστημα Spectrum θα ήταν ανέφικτη. Ωστόσο, τα μέλη της OsteoStrong μπορούν εύκολα, με ασφάλεια και χωρίς τραυματισμό ή πόνο να επιτύχουν δυνάμεις πάνω από 5 έως 12 φορές το σωματικό τους βάρος. Το υψηλό φορτίο είναι ένα από τα ισχυρότερα ερεθίσματα που μπορεί να δεχθεί το μυοσκελετικό σύστημα. Η επιστημονική έρευνα παρουσιάζει τα αποτελέσματα που βρίσκονται στη διάθεση των ατόμων κάθε ηλικίας και επιπέδου φυσικής κατάστασης.
Το σύστημα Spectrum αποτελείται από 4 ξεχωριστά μηχανήματα. Υπό την επίβλεψη ειδικά εκπαιδευμένου προσωπικού, κάθε μηχάνημα Spectrum δίνει τη δυνατότητα σε κάθε μέλος ξεχωριστά να δεχθεί το ακριβές επίπεδο δύναμης που ταιριάζει στο δικό του μυοσκελετικό σύστημα. Για να αποκομίσουν τα μέλη μας τα επιθυμητά οφέλη, απαιτείται ένα σύντομο διάστημα άσκησης της απαραίτητης δύναμης. Για την ολοκλήρωση του κύκλου φόρτισης απαιτούνται λίγα μόνο λεπτά. Μόλις δεχθεί το ερέθισμα, το κεντρικό νευρικό σύστημα μπορεί να ενεργοποιήσει την οστεογένεση.