Διεύθυνση: Σωρού 3-5, Μαρούσι

X3 – Άρσεις Θανάτου