Διεύθυνση: Σωρού 3-5, Μαρούσι

X3 – Έλξεις Πλατή Ραχιαίου